MENU
Informacje ogólne
Organy powiatu
Oświadczenia majątkowe
Starostwo
Urząd Starostwa
Kierownictwo
Zarządzenia Starosty Powiatu
Zarządzenia SP - archiwum
Komórki organizacyjne
Jednostki organizacyjne
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego
Budżet
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro
Zamówienia publiczne powyżej 30.000 Euro
Finanse
Prawo lokalne i inne dokumenty
Konsultacje
Ogłoszenia
Ogłoszenia - nabór do pracy
Informacje Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Udostępnianie informacji o środowisku
Informacje Wydziału Komunikacji
Informacje Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii
PCPR
Organizacje Pozarządowe
E-dzienniki
Szukaj
Redakcja
Instrukcja obsługi
Nowości
Dyżury aptek
Spis telefonów
    Komórki organizacyjne
Liczba odwiedzin kategorii: 29743 
 

Starostwo Powiatowe w Mielcu ulokowane jest w dwóch budynkach znajdujących się przy ulicach Wyspiańskiego 6 (GŁÓWNA SIEDZIBA) i Sękowskiego 2b. Poniżej znajduje się wykaz komórek organizacyjnych wraz z numerami telefonów i pokoi.

UL. SĘKOWSKIEGO 2 B, 39-300 MIELEC

TELEFON

POKÓJ

Wydział Komunikacji - stanowisko d/s. transportu

78 00 424

21

Wydział Komunikacji - weryfikacja dokumentów

78 00 425

21

Wydział Komunikacji - wyrejestrowanie pojazdów

78 00 426

22

Wydział Komunikacji - rejestracja pojazdów

78 00 427

6

Wydział Komunikacji - prawa jazdy

78 00 429

2

Kasa

78 00 421

7

UL. WYSPIAŃSKIEGO 6, 39-300 MIELEC

TELEFON

POKÓJ

Kancelaria ogólna

78 00 400/500

2

Kancelaria ogólna fax

78 00 530

2

Sekretariat Starosty i Wicestarosty

78 00 403

211

Członkowie Zarządu Powiatu

78 00 408

210

Skarbnik Powiatu

78 00 407

307

Sekretarz Powiatu

78 00 412

203

Radca Prawny

78 00 409

209

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

78 00 411

202

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

78 00 415

311

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

78 00 510

302

Biuro Kontroli Zarządczej

78 00 590

322

Audytor wewnętrzny

78 00 590

322

Kasa

78 00 445

PARTER

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Geodeta Powiatowy - Dyr. Wydziału

78 00 501

128

Obsługa interesantów (mapy, wypisy)

78 00 502

4

Informatyk

78 00 540

204

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kierownik

78 00 514

102

Obsługa geodetów

78 00 522

111

Pracownie

78 00 515

103-110

78 00 520

Oddział Geodezji i Katastru - Ewidencja, klasyfikacja gruntów

Kierownik

78 00 503

3

Obsługa klasyfikacji gruntów

78 00 504

4

Obsługa ewidencji gruntów i budynków –gmina: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Radomyśl Wielki, Wadowice Górne

78 00 524

112

Obsługa ewidencji gruntów i budynków – gmina: Mielec, Przecław, Padew Narodowa, Tuszów Narodowy

78 00 525

113

Obsługa ewidencji gruntów i budynków – miasto Mielec

78 00 526

114

Oddział Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Kierownik

78 00 508

8

Przyjmowanie i wydawanie projektów

78 00 507

7

Wydział Architektury i Budownictwa

p.o. dyrektora

78 00 461

6

Sprawy z terenu miasto Mielec - Smoczka

78 00 461

12

Sprawy z terenu miasto Mielec - Osiedle

78 00 462

13

Sprawy z terenu Stary Mielec, gmina Tuszów Narodowy, gmina Gawłuszowice

78 00 463

14

Sprawy z terenu miasta i gminy Przecław, gmina Czermin, gmina Padew Narodowa

78 00 480

13

Sprawy z terenu gmina Mielec, gmina Borowa

78 00 481

12

Sprawy z terenu miasta i gminy Radomyśl Wielki, gmina Wadowice Górne

78 00 488

11

Pozwolenia na wewnętrzne instalacje gazowe

78 00 464

5

Pomoc administracyjna

78 00 465

5

Wydział Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

p.o. dyrektora

78 00 511

318

Oddział Funduszy i Inwestycji

Fundusze

78 00 483

321

Oddział Gospodarki Nieruchomościami

Gospodarka i zarządzanie Mieniem Powiatu

78 00 455

312

78 00 456

313

78 00 453

313

Zbywanie, nabywanie, wywłaszczenia, zwroty wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowania i udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa

78 00 492

314

Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, zezwolenia i umowy na wejście w teren na nieruchomości Skarbu Państwa, scalenia i wymiana gruntów, ochrona gruntów, zwroty działek dożywotnich i siedliskowych, opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

78 00 512

315

78 00 562

317

Wydział Ochrony Środowiska

Dyrektor

78 00 457

216

Emisje zanieczyszczeń i hałasu, gospodarka odpadami

78 00 458

217

Gosp. wodno-ściekowa, rybactwo, łowiectwo, ochrona przyrody

78 00 459

219

Geologia, zalesianie

78 00 467

218

Pomoc administracyjna

78 00 468

215

Wydział Edukacji

Dyrektor

78 00 416

208

Stowarzyszenia i oświata

78 00 417

206

Kultura, sport i oświata

78 00 549

207

Wydział Administracyjny

Kadry Starostwa

78 00 413

204

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

78 00 406

311

Pomoc administracyjna

78 00 494

311

Wydział Finansowy

Główny księgowy

78 00 420

308

Wydział Finansowy

78 00 418

309

Wydział Finansowy

78 00 456

310

Biuro Zarządzania Kryzysowego

Sekretariat, sprawy obronne

78 00 435

304

Główny specjalista ds. obrony cywilnej

78 00 441

304

Zarządzanie kryzysowe

78 00 438

305

Sprawy przeciwpowodziowe

78 00 439

305

Infrastruktura

78 00 591

305

Dyżurny PCZK | Tel/Fax

78 00 437

305

Dyżurny PCZK | Tel

78 00 440

305

Fax PCZK

78 00 437

305

Fax WZK

78 00 435

305

Punkt informowania ludności

78 00 592

305

Biuro Promocji i Informacji

Informacja

78 00 484/493

320

Promocja

78 00 484/493

320

Biuro ds. Zdrowia i Spraw Społecznych

Ochrona zdrowia, współpraca z organizacjami pozarządowymi

78 00 548

205

Biuro Informatyki

Informatycy

78 00 452

215

 


     DODATKI
KATALOG KART USŁUG realizowanych w Starostwie Powiatowym
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ