MENU
INFORMACJE OGÓLNE
ORGANY POWIATU
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
STAROSTWO
Urząd Starostwa
Kierownictwo
Zarządzenia Starosty Powiatu
Zarządzenia SP - archiwum
Komórki organizacyjne
Jednostki organizacyjne
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego
Budżet
PRZETARGI
PRAWO LOKALNE i inne dokumenty
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA - nabór do pracy
Informacje WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII i KATASTRU
Udostępnianie INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Informacje POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW
Informacje POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
PCPR
Organizacje Pozarządowe
INFORMACJE WYDZIAŁU KOMUNIKACJI
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
E-DZIENNIKI
Szukaj
Redakcja
Instrukcja obsługi
NOWOŚCI
Dyżury aptek
SPIS TELEFONÓW
    Komórki organizacyjne
Liczba odwiedzin kategorii: 23842 
 

Starostwo Powiatowe, 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego 2 B

Biuro Rady i Zarządu Powiatu
Małgorzata Wiącek
Joanna Tomczak
tel. (17) 780-04-11

Biuro Radców Prawnych 
Maria Soja
Maria Ślęzak
tel. (17) 780-04-09

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Magdalena Krogulec
tel. (17) 780-04-15

Rzecznik Prasowy Starosty Powiatu
Bogusław Miga
tel. (17) 780-04-14

Wydział Finansowy
Skarbnik Powiatu Jadwiga Mysona 
tel. (17) 780-04-18, 780-04-19, 780-04-20

Wydział Komunikacji 
Dyrektor
Zbigniew Kmieć
tel. (17) 780-04-22, fax (017) 780-04-23

Wydział Organizacyjny 
Dyrektor
Marcin Cieśla
tel. (17) 780-04-05
--------------------------------------------------------------------------------

Starostwo Powiatowe w Mielcu
- budynek przy ul. Szopena 16

Wydział Architektury i Budownictwa
Dyrektor
Józef Maryniak
tel. (17) 780-04-60

Wydział Ochrony Środowiska 
Dyrektor
Wiesław Magda
tel. (17) 780-04-57
--------------------------------------------------------------------------------

Starostwo Powiatowe w Mielcu
- budynek przy ul. Wyspiańskiego 6


Audytor Wewnętrzny Powiatu
Adam Ziarek
tel. (17) 780-05-90

Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych
Jan Kozek
tel. (17) 780-05-10

Biuro Kontroli Zarządczej
Małgorzata Pokrywka
Jadwiga Sadura
tel. (17) 780-05-90

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 
Dyrektor
Stanisław Tomza
tel. (17) 780-04-16

Wydział Funduszy i Promocji Powiatu
Dyrektor Agnieszka Dernoga
tel./fax (17) 780-04-82

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 
Geodeta Powiatowy - Dyrektor Jan Wilk
tel. (17) 780-05-01

Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami 
Dyrektor Stanisław Mieszkowski
tel. (17) 780-04-53

-------------------------------------------------------------------------------- 

Starostwo Powiatowe w Mielcu
-
Wydział Zarządzania Kryzysowego

ul. Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec - budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Dyrektor Zenon Kamiński
tel. (17) 780 09 91, 780 09 55, 780 09 59
fax: (17) 780 09 92
e-mail:
wzk@powiat-mielecki.pl, pczk@powiat-mielecki.pl

 

 


     DODATKI
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ