MENU
INFORMACJE OGÓLNE
ORGANY POWIATU
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
STAROSTWO
Urząd Starostwa
Kierownictwo
Zarządzenia Starosty Powiatu
Zarządzenia SP - archiwum
Komórki organizacyjne
Jednostki organizacyjne
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego
Budżet
PRZETARGI
PRAWO LOKALNE i inne dokumenty
KONSULTACJE
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA - nabór do pracy
Informacje WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII i KATASTRU
Udostępnianie INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Informacje WYDZIAŁU KOMUNIKACJI
Informacje POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW
Informacje POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
PCPR
Organizacje Pozarządowe
E-DZIENNIKI
Szukaj
Redakcja
Instrukcja obsługi
NOWOŚCI
Dyżury aptek
SPIS TELEFONÓW
    Komórki organizacyjne
Liczba odwiedzin kategorii: 25698 
 

Starostwo Powiatowe, 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego 2 B

Biuro Rady i Zarządu Powiatu
Małgorzata Wiącek
Joanna Tomczak
tel. (17) 780-04-11

Biuro Radców Prawnych 
Maria Soja
Maria Ślęzak
tel. (17) 780-04-09

Rzecznik Prasowy Starosty Powiatu
Bogusław Miga
tel. (17) 780-04-14

Wydział Finansowy
Skarbnik Powiatu Irena Turek 
tel. (17) 780-04-18, 780-04-19, 780-04-20

Wydział Komunikacji 
Dyrektor
Zbigniew Kmieć
tel. (17) 780-04-22, fax (017) 780-04-23


--------------------------------------------------------------------------------

Starostwo Powiatowe w Mielcu
- budynek przy ul. Wyspiańskiego 6


Członkowie Zarządu Powiatu
Wademar Barnaś
Andrzej Bryła
Joanna Rębisz

tel. (17) 780-04-08

Audytor Wewnętrzny Powiatu
Adam Ziarek
tel. (17) 780-05-90

Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych
Jan Kozek
tel. (17) 780-05-10

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Magdalena Krogulec
tel. (17) 780-04-15

Biuro Kontroli Zarządczej
Małgorzata Pokrywka
Jadwiga Sadura
tel. (17) 780-05-90

Wydział Architektury i Budownictwa
Dyrektor
Józef Maryniak
tel. (17) 780-04-60,
780-04-61, 780-04-62, 780-04-63, 780-04-64, 780-04-65,
780-04-80, 780-04-81, 780-04-88

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 
Dyrektor
Stanisław Tomza
tel. (17) 780-04-16,
780-04-17, 780-05-48, 780-05-49
 

Wydział Funduszy i Promocji Powiatu
Dyrektor Agnieszka Dernoga
tel./fax (17) 780-04-82,
780-04-83, 780-04-84

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 
Geodeta Powiatowy - Dyrektor Jan Wilk
tel. (17) 780-05-01,
centrala 780-05-00

Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami 
Dyrektor Stanisław Mieszkowski
tel. (17) 780-04-54,
Z-ca dyr. Maciej Woźniak
tel. (17) 780-05-11,
780-04-53, 780-04-55, 780-04-56, 780-04-66, 780-04-92,
780-05-12, 780-05-62

Wydział Ochrony Środowiska 
Dyrektor Jan Kłodowski
tel. (17) 780-04-57,
780-04-58, 780-04-59, 780-04-67,780-04-68

Wydział Organizacyjny 
Dyrektor
Marcin Cieśla
tel. (17) 780-04-05,
780-04-06, 780-04-94

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Dyrektor Zenon Kamiński
tel. (17) 780 09 91,
780 09 55, 780 09 59
fax: (17) 780 09 92
e-mail:
wzk@powiat-mielecki.pl, pczk@powiat-mielecki.pl 


 

 


     DODATKI
KATALOG KART USŁUG realizowanych w Starostwie Powiatowym
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ